De Varroamijt en Thymol.


Het bestrijden van de varroamijt kan op vele manieren.
Mijten vinden hun weg door hun neus achterna te lopen en in de cel te wippen,
net voordat deze gesloten wordt. Door te voorkomen dat mijten hun reukorgaan kunnen gebruiken,
verdamp ik thymol.
Dit kan door de kristallen in een klaargemaakt raampje met gaas te doen, of door ze op te lossen
in alcohol. Ik gebruik hiervoor spiritus, in een verhouding van 1 op 1, dus 1 gr thymol,
op 1 cc spiritus, of een veelvoud hiervan.
In de spaarkast leg ik achterin een stukje karton van 10 bij 10 cm en hierop een sponsdoekje,
van 10 bij 10 cm. Het stukje karton is ervoor dat ze het sponsdoekje minder snel
naar buiten brengen en de voerbak kan dan voorin. 
Per raampje gaat er 1cc oplossing in de spuit, zowel in de onder, alswel in de boven bak.
Het is waarschijnlijk het beste om hiermee te beginnen, als de eitjes,
voor de winterbijen gelegd worden.
Ik herhaal deze behandeling na 10 dagen, en in totaal 4 keer.
Degene die mij dit systeem aan de hand deed, gebruikt 20 cc in 20 dagen en dit twee keer,
dus ook in totaal 40 dagen.
De varroa lade wordt wel geplaatst, ten eerste om te zien wat er gebeurt in de kast,
en ten tweede, dat de verdamping dan beter is.
Voor de behandeling van 100 ramen is 300 gr thymol nodig opgelost in 300 cc spiritus,
dit geeft een oplossing van iets meer dan 400 cc (4 behandingen van 100 ramen is 400 cc).
1 kg thymol kost bij het honingmagazijn ongeveer 45 euro (thuisgebracht, omdat hij in de buurt moest zijn).
Deze methode gebruik ik nu drie jaar, en drie jaar geen dode volken in het voorjaar.
Ik verwijder de sponsdoekjes als de honing bakken geplaatst worden.

Ielke Boonstra


Thymol is een etherische olie die in planten voorkomt. Het is een stof die een rol  
speelt bij de generieke afweer van planten tegen planteneters.

Mijten die met de thymol-damp in contact komen worden vergiftigd, waarschijnlijk doordat neuroreceptoren           
geblokkeerd worden.           
Voor een goede werking moet de bodem afgesloten worden.             
Een effectiviteit van 95% is haalbaar als de volledige behandeling wordt uitgevoerd.
Een volledige behandeling met een thymol duurt minimaal 6 weken en kan alleen in de zomer             
toegepast worden.

Thymol is in hoge concentraties giftig voor bijen. Het is daarom erg belangrijk de juiste dosis en 
de juiste blootstelling te realiseren. Is de dosis te hoog, dan kan het problemen opleveren voor de bijen.

Direct contact met huid en ogen moet vermeden worden.