Klaver.
 

                   klaver9                          klaver10                                  klaver11                                               

Klaver is er in vele soorten, wel 300 in totaal. De witte klaver is één van de beste drachtplanten van ons land als het weer tenminste meewerkt.
Bij een minimale temperatuur van 21 graden in ons kikkerlandje, kan hij in de maanden juni en juli grote hoeveelheden nectar en stuifmeel leveren.
Het is een overblijvende plant en behoort tot de vlinderbloemenfamilie en vermeerdert zich door het vormen van bovengrondse uitlopers en zaad.
Bijen zijn de beste bestuivers van de plant, dus willen zaadtelers van klaver altijd wel bijenkasten bij hun klavervelden hebben. Nu is mijn ervaring dat deze volken wel stuifmeel, maar niet de honingopbrengst brengen die je er van verwacht.
Bij de biologische boer staat de klaver in het land met de optimale voorwaarden voor nectar- en stuifmeelafgifte.
 
           klaver12                klaver13          klaver14            klaver15
 
Hier boven een bijtje met de bruine stuifmeelpollen van de witte klaver in de korfjes van zijn achterpoten. De gemiddelde lading die hij meeneemt is 15 milligram.
In het midden de stuifmeelvormen van witte klaver en rode klaver, op het eind de raatcellen waarin het gedeponeerd wordt. Een cel kan ongeveer 180 milligram aan stuifmeelpollen bevatten.
De witte klaver is echt een van de toppers als drachtplant in Nederland, ook mondiaal gezien. Er is geen andere plant op de wereld waar zoveel honing van wordt gewonnen als witte klaver.
Het is momenteel een trend van de meer intensieve veeteeltbedrijven, om bij de door hen ingezaaide percelen grasland witte klaver bij het zaadmengsel te voegen. Het levert een smakelijker product op en zorgt voor een natuurlijke stikstofbemesting. Het wordt meerdere keren in het zomerseizoen gemaaid, dus het blijft een kort gewas en als het weer mee zit mooie drachtvelden voor de bijen.
                                    
         klaver16                                       klaver17
 
Nog twee soorten klaver die de bijen massaal een bezoek brengen: de akkerhoningklaver en de witte honingklaver die je langs wegranden, spoorwegen en op opgespoten terrein wel ziet bloeien. Als je ruimte in de tuin hebt is het best de moeite waard er een hoekje mee in te zaaien, maar je moet wel geduld hebben want het zijn tweejarige planten.

       klaver18                klaver19                klaver20
                                     
Luzerne dat ook tot de vlinderbloemigen behoort kan ook heel wat nectar afgeven. Helaas wordt het meestal nog voor de bloei gemaaid.
Basterdklaver, waarvan de bloemhoofdjes geurend zijn, eerst wit, later roze, na de bloei naar beneden hangend, komt op grazige plaatsen voor.
Rode klaver een bijen plant ! Om de nectar te kunnen peuren hebben honingbijen een probleem: de lengte van de kroonbuis. Helaas is de tong van de door ons gehouden bijen iets te kort.
Hommels bezoeken de rode klaver trouw en bij de tweede bloei komt de honingbij ook wel langs voor een bezoekje, dan schijnt de kroonbuis korter te zijn. De stuifmeelleverantie van deze plant moet men ook niet onderschatten.
De rode klaver is een kortlevende plant die overal voorkomt.

Nog enkele klaversoorten: rolklaver, wondklaver, sikkelklaver, hopklaver, akkerklaver, aardbeiklaver, liggendeklaver, bochtigeklaver, moerasklaver en ga zo maar door.
Planten die veelal niet in grote hoeveelheden voorkomen, aangezien de biotopen voor dergelijke planten in Nederland behoorlijk zijn afgenomen.

Enkele wetenswaardigheden van de klaverdracht: een bij vliegt niet verder dan hij hoeft, raakt de dracht ergens op dan gaat hij verder, zo ook bij de klaver. De zomer (2001), toen de klaverdracht in mijn omgeving door het weer en de aanwezige klaver optimaal was, deed zich dus een mooie gelegenheid voor om dit eens te controleren.
In een straal van 5 km rond mijn bijenstand, was naar mijn inschatting een 150 hectare klaver aanwezig. De bloei op de percelen was verschillend, dit kwam door de tijdstippen waarop het gemaaid werd. Bij de B.D. boer waar altijd wel klaver aanwezig is, waren altijd wel bijtjes te zien en ook in massa op de klaver die na de eerste hooi oogst komt. Maar de meeste bijen waren altijd op de percelen met de witte bloemhoofdjes welke nog maar net in bloei waren.
Edoch na de 1e week van augustus was het gebeurd met de dracht, hoewel overal nog wel wat klaver te vinden was. Bij duizenden hingen ze aan de vliegplank en zaten werkeloos tegen de kast aan.
De honingoogst kan beginnen voor de Imker.


  Op lichtere grondsoorten wil de klaver ook nog wel bloeien.                      Boerderij op de vette Friese klei, met een pracht van een klaver veld.